top of page

FREE TO BE U: Bestfriend

CLIENT: FHI 360 | AGENCY: ORGANIC INTELLIGENCE

Masaya sa pakiramdam na malaman mo na your friend will always have your back. Kagaya ni Papa Chen, a PLHIV, at ng kanyang kaibigan na si Elmer, magkasama silang lumalaban hanggang ngayon.

bottom of page